ACCIÓ C.2

ACCIÓ C.2: Projecte pilot de reintroducció de l’esturió

Alliberaments experimentals d’uns 50 exemplars d’esturió a la zona del baix riu Ebre.

Dates d’execució: del 01-02-2016 al 30-09-2017