ACCIÓ F.2

ACCIÓ F.2: Treball en xarxa

Posicionament del projecte a nivell local, nacional i europeu per tal de difondre els seus resultats.

Dates d’execució: del 01-07-014 al 30-06-2018