ACCIÓ A.2

ACCIÓ A.2: Procediments administratius, jurídics i tècnics per a la construcció d’un elevador de peixos i una rampa de peixos

Detecció, gestió i tramitació dels diferents permisos i procediments jurídics necessaris per a desenvolupar l’acció C.1.

Dates d’execució: del 01-07-2014 al 30-06-2015