Espècies beneficiades

Les espècies objectiu del projecte són quatre espècies de peixos migradors (anàdroms) de la conca del Riu Ebre:

esturio_comu

Esturió europeu
(Acipenser sturio)

anguila

Anguila
(Anguilla anguilla)

saboga

Saboga
(Alosa fallax)

llamprea

Llamprea
(Petromizon marinus)

Tot i així, algun altre peix anàdrom – que té el seu cercle vital entre el mar i les aigües continentals – també es beneficiarà d’aquest projecte, o els musclos de riu com ara la nàiade auriculada.

© Imatges cedides per Toni Llobet