ACCIÓ A.1

ACCIÓ A.1: Identificació d’àrees potencials de fressa per a l’esturió, la saboga i la llamprea

Anàlisi bibliogràfic sobre les zones de fressa d’aquestes espècies i cerca d’àrees de fressa potencial d’acord amb el mapeig d’hàbitats existent.

Dates d’execució: del 01-07-2014 al 30-06-2015