ACCIÓ D.4

ACCIÓ D.4: Seguiment de la millora en la gestió de les rescloses i nous passos per a peixos

Determinar les limitacions de la millores de la connectivitat ecològica efectuades al riu.

Dates d’execució: del 01-03-2016 al 30-06-2018