Zones d’actuació

L’Ebre, el riu més gran de la Península Ibèrica en termes de volum (18.217 HM3/any), banya una sisena part de la superfície de la península ibèrica (88.835 km2) i forma el quart delta més gran de la Mediterrània (350km2). Destaca el gran valor que ha tingut per la humanitat per la seva disponibilitat d’aigua dolça i terrenys fèrtils, i la gran riquesa tant en la seva flora (amb taxons amenaçats com ara el Limonium densissimum i el Limonium giberti) com en la seva fauna ictiològica (amb espècies endèmiques com el fartet i el samaruc) i ornitològica (amb més de 56.000 parelles nidificants d’aus limícoles, ardeids, anàtides, làrids, etc…).

En concret, l’àmbit del projecte és el tram inferior del riu Ebre, (des de Flix a la desembocadura), el Delta de l’Ebre i la costa marina del Delta.

Les zones d’actuació principals són

Assut de Xerta

Resclosa d’Ascó

Presa de Flix

Superfície total de l’ámbit d’actuació: 48,687.000 ha

Figures de protecció

Europees

  • SPA X NATURA 2000 Codi : ES0000020
  • pSCI X NATURA 2000 Codi : ES0000020

Nacionals i regionals

  • EIN i Reserva natural de fauna salvatge de la ribera de l’Ebre a Flix
  • EIN i Reserva natural de fauna salvatge de les Illes de l’Ebre
  • Riberes i Illes de l’Ebre. Codi Natura 2000: ES5140010.
  • Parc Natural del Delta de l’Ebre, inclou 23 hàbitats d’Interès Comunitari, 13 hàbitats aquàtics i un d’interès Prioritari, i 89 espècies protegides: 4 d’amfibis/rèptils, 75 d’ocells, 5 de mamífers i 1 de plantes.
  • ZEPA. “Zona de Especial Protección para las Aves Delta de l’Ebre
  • Zona Humida d’Importància Internacional d’acord amb la Convenció Ramsar de 1992.
  • Carta Europea de Turisme Sostenible.
  • Des de Maig 2013, Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera.