ACCIÓ E.8

ACCIÓ E.8: Organització i participació en conferències

Organització de diferents actes durant tot el projecte, destacant els actes del “Dia Mundial del Peix Viatger” i una conferència final sobre “La conservació dels peixos migradors i la restauració de la connectivitat ecològica dels rius”, per tal de difondre els resultats del projecte.

Dates d’execució: del 01-01-2015 al 30-06-2018