Seguiments dels receptors al riu

, , ,

Del 28 al 30 d0agost de 2018 s’està treballant amb bussos especialitzats en recuperar els receptors d’ultrasons que es van posar al llarg del riu i el Delta.

En aquesta tasca es pretén recuperar els receptors i canviar-los per uns altres que ens permeti la lectura de les dades des de la superfície del riu sense haver-los de manipular.

Amb aquestes dades i el canvi de receptors per un futur s’obtindran dades valuoses per conèixer el comportament dels peixos dintre del riu i avaluar les gestions futures per aquestes espècies.