ACCIÓ D.1

ACCCIÓ D.1: Seguiment del projecte pilot de reintroducció d’esturió

Desenvolupament d’estudis per a determinar el seu comportament migrador al riu i a l’estuari, la localització dels hàbitats adequats i l’impacte dels obstacles en la seva migració.

Dates d’execució: del 01-03-2016 al 31-12-2017