ACCIÓ A.1: Identificació d’àrees potencials de fressa per a l’esturió, la saboga i la llamprea

Anàlisi bibliogràfic sobre les zones de fressa d’aquestes espècies i cerca d’àrees de fressa potencial d’acord amb el mapeig d’hàbitats existent.

Dates d’execució: del 01-07-2014 al 30-06-2015

Cartografia de les àrees de fresa a l’Ebre

Ja tenim enllestida la cartografia de les potencials àrees de fresa per l’esturió, la llamprea i la saboga al tram de l’Ebre entre l’assut de Xerta i Flix. El resultat és més que satisfactori doncs s’han identificat molts punts òptims per la fresa d’aquestes espècies. Això ens dona moltes garanties d’èxit per a la reintroducció […]

Acord amb la Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad dona un ajut econòmic de 39.317’50 €. com a cofinançament del projecte Life MIGRATOEBRE. Aquest ajut permetrà la preparació del pla de gestió del projecte, recopilació de dades de peixos de l’Ebre, elaboració de prescripcions tècniques ambientals dels nous dispositius de pas per a peixos, coordinació de reunions del Comité Científic Asessor […]