ACCIÓ A.1: Identificació d’àrees potencials de fressa per a l’esturió, la saboga i la llamprea

Anàlisi bibliogràfic sobre les zones de fressa d’aquestes espècies i cerca d’àrees de fressa potencial d’acord amb el mapeig d’hàbitats existent.

Dates d’execució: del 01-07-2014 al 30-06-2015

Cartografia de les àrees de fresa a l’Ebre

Ja tenim enllestida la cartografia de les potencials àrees de fresa per l’esturió, la llamprea i la saboga al tram de l’Ebre entre l’assut de Xerta i Flix. El resultat és més que satisfactori doncs s’han identificat molts punts òptims per la fresa d’aquestes espècies. Això ens dona moltes garanties d’èxit per a la reintroducció […]

Prospecció d’àrees de fresa d’Esturió a l’Ebre

Han començat els mostrejos al riu per veure les principal i potencials àrees de fresa per a l’Esturió i la Llamprea. D’aquests mostrejos en sortirà un mapa amb la localització d’aquests punts que serviran per fer els seguiments d’aquests peixos.

2ª Visita del Comitè Científic Assessor

La segona visita del Comitè Científic Assessor del LIFE MIGRATOEBRE durant els dies 20 i 21 d’abril de 2015 ha servit per conèixer amb mes detall els projectes d’enginyeria dels passos per als peixos migradors, i a més s’han visitat els potencials llocs on podrem acollir, alliberar i exposar els exemplars d’Esturions a l’Ebre.

Acord amb la Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad dona un ajut econòmic de 39.317’50 €. com a cofinançament del projecte Life MIGRATOEBRE. Aquest ajut permetrà la preparació del pla de gestió del projecte, recopilació de dades de peixos de l’Ebre, elaboració de prescripcions tècniques ambientals dels nous dispositius de pas per a peixos, coordinació de reunions del Comité Científic Asessor […]