Eines pel seguiment de peixos migradors

,

Aquesta primavera començarem a fer seguiment dels peixos migradors.

Els peixos seran capturats amb pesca elèctrica, marcats i alliberats. Aquestes marques serviran per veure com es mouen els peixos a través de diferents trams del riu, especialment en aquells llocs on s’hagin fet obres per millorar la connectivitat del riu, és a dir, la rampa d’Ascó, l’elevador i resclosa de Xerta. Es posaran antenes fixes en aquestes zones fluvials que aniran registrant els peixos marcats per identificar així l’espècie i el dia.

Hem rebut 2.000 “pit tags” amb un codi numèric de 64 bits, un lector manual per associar i llegir aquesta identificació, igual que faran les antenes fixes i l’injector per introduir la marca (pit tag) a la cavitat ventral de l’animal.