Acord amb la Fundación Biodiversidad

, , , , ,

La Fundación Biodiversidad dona un ajut econòmic de 39.317’50 €. com a cofinançament del projecte Life MIGRATOEBRE.

Aquest ajut permetrà la preparació del pla de gestió del projecte, recopilació de dades de peixos de l’Ebre, elaboració de prescripcions tècniques ambientals dels nous dispositius de pas per a peixos, coordinació de reunions del Comité Científic Asessor i elaboració de metodologies d’avaluació.