ACCIÓ D.4: Seguiment de la millora en la gestió de les rescloses i nous passos per a peixos

Determinar les limitacions de la millores de la connectivitat ecològica efectuades al riu.

Dates d’execució: del 01-03-2016 al 30-06-2018

Nous transmissors i receptors al riu Ebre

Amb l’adquisició de nous transmissors i receptors d’ultrasons, l’equip del LIFE Migratoebre marcarem més exemplars de peixos migradors al riu Ebre. Amb aquests receptors la lectura serà més fàcil doncs des de la superfície de l’aigua podrem connectar-nos amb l’aparell receptor i recopilar les dades dels exemplars marcats que hi han passat riu amunt o […]

Eines pel seguiment de peixos migradors

Aquesta primavera començarem a fer seguiment dels peixos migradors. Els peixos seran capturats amb pesca elèctrica, marcats i alliberats. Aquestes marques serviran per veure com es mouen els peixos a través de diferents trams del riu, especialment en aquells llocs on s’hagin fet obres per millorar la connectivitat del riu, és a dir, la rampa […]