Instal·lació de receptors submarins al tram final de l’Ebre

A finals d’octubre de 2023 s’han instal·lat els receptors submarins al tram final del riu Ebre per detectar els moviments dels esturions europeus juvenils que s’hi alliberaran properament.

https://twitter.com/i/status/1720077084612350357