Els esturions arribats de França s’aclimaten correctament al centre d’aquicultura de l’IRTA

,

Quatre exemplars d’esturió europeu (Acipenser sturio) van arribar a les instal·lacions de l’IRTA el 5 de març de 2019 després del seu transport per carretera durant 14 hores (857 km) des de Saint Seurin Sur l’Isle (França).

Des de llavors, ocupen les noves instal·lacions de l’IRTA: un dipòsit circular de 60 m3, seguint les instruccions i recomanacions proporcionades pel personal de l’associació MIGADO. La temperatura de l’aigua, salada, se’ls manté a 13-14 ºC. La intensitat lumínica, mínima. La seva alimentació està basada una barreja de gambes i sardina, distribuïts en dos lliuraments al dia.

Un mes després de la seva arribada a Catalunya, els quatre exemplars ja menjaven correctament. El comportament dels esturions, monitoritzat regularment per identificar-ne l’estat i el benestar, és normal: tots els peixos s’han adaptat bé a les noves condicions i no s’ha observat cap animal que es comportés de manera estranya ni gaire estressat.

Per controlar el seu creixement, es mesuren el seu pes corporal (BW) i la longitud total (SL) una vegada a l’any, a l’hivern. Per mesurar els esturions, es va buidar el dipòsit i els tècnics de l’IRTA hi entren per capturar-los.

Les figures mostren els canvis en el pes corporal dels quatre esturions europeus a les instal·lacions de l’IRTA; cada exemplar es correspon amb el codi d’un xip (Pit Tag) que té inserit al cos. La fletxa blava indica l’arribada de peixos a l’IRTA. Els valors del pes corporal en color representen l’augment o la pèrdua de pes entre els moments de mostreig.

Els resultats dels dos primers anys d’estada dels esturions europeus a les instal·lacions de l’IRTA indiquen que el seu transport des de França i la seva adaptació a les noves condicions va ser un episodi estressant per a ells però, després d’aquest període, els peixos s’han anat recuperant correctament, com ho indiquen les dades del pes corporal de tres dels quatre animals, que gairebé ja han recuperat els valors inicials de pes corporal. Tot i que n’hi ha un que encara no ha recuperat el seu pes inicial, la tendència a la pèrdua de pes observada durant el primer any s’ha aturat i aquest exemplar sembla mantenir el seu pes corporal.