ACCIÓ D.3

ACCIÓ D.3: Seguiment de l’estat ecològic del tram final del Riu Ebre

Anàlisi de paràmetres físic-químics relacionats amb la qualitat de l’aigua i mostreig de macròfits, macro invertebrats, ictiofauna i sediments.

Dates d’execució: del 01-01-2015 al 31-03-2018