Resultats del seguiment de la qualitat de les aigües de l’Ebre 2014-2015

,

Durant els anys 2014 i 2015 s’han recollit i analitzat les dades de 15 estacions de mostreig a l’Ebre, des de Mequinensa fins la desembocadura. Aquest és un dels seguiments dintre del projecte Life Migratoebre, que es recolliran i publicaran anualment.

Trobareu tot l’informe aquí.