ACCIÓ D.3: Seguiment de l’estat ecològic del tram final del Riu Ebre

Anàlisi de paràmetres físic-químics relacionats amb la qualitat de l’aigua i mostreig de macròfits, macro invertebrats, ictiofauna i sediments.

Dates d’execució: del 01-01-2015 al 31-03-2018

El tram final de l’Ebre presenta un bon estat ecològic el 2020, tot i que encara té algunes assignatures pendents

La memòria de SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE 2020, elaborada anualment pel Centre d’Estudis dels rius Mediterranis – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya des del 2014, es fa en el marc del “Projecte LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237): Recuperació dels […]