ACCIÓ F.4

ACCIÓ F.4: Pla de comunicació post-LIFE

Desenvolupament d’un pla de comunicació post-LIFE a la finalització del projecte, que permeti seguir difonent els resultats del projecte durant els anys següents.

Dates d’execució: del 01-06-2018 al 30-06-2018