ACCIÓ F.3

ACCIÓ F.3: Auditoria

Assignació d’un auditor independent per vetllar i verificar els diferents informes finals lliurats a la Comissió.

Dates d’execució: del 01-06-2018 al 30-06-2018