ACCIÓ E.7

ACCIÓ E.7: Aguait subfluvial

Instal·lació d’un centre de visitants en un aguait subfluvial.

Dates d’execució: del 01-07-2017 al 30-12-2017