ACCIÓ D.5

ACCIÓ D.5: Estudi assessor d’impacte sòcio-econòmic

Anàlisi sistemàtic per identificar i avaluar els impactes sòcio-econòmics potencials del projecte a l’àrea del Delta de l’Ebre.

Dates d’execució: del 01-07-2017 al 31-12-2017