ACCIÓ E.2: Panells informatius

Col·locació de diferents panells explicatius a llocs estratègics accessibles al públic.

Dates d’execució: del 01-04-2016 al 30-06-2016

Plafons informatius a Flix i Xerta

Cal informar al públic de les actuacions que el projecte LIFE Migratoebre està fent al riu. Tant les accions fetes i visibles com les que no son visibles, doncs passen a sota de l’aigua o fora del punt de vista. Per això s’han dissenyat uns plafons informatius que expliquen aquestes actuacions i solucions aportades al […]

Plafó informatiu Rampa d’Ascó

Un cop acabada la rampa per a peixos a l’assut d’Ascó, és imprescindible facilitar informació sobre aquesta obra, la seva funció i els objectius que el projecte LIFE Migratoebre pretén aconseguir amb ella. Les espècies de peixos que hi viuen i que la poden fer servir per poder fer els moviments migratoris necessaris en la […]