ESPÈCIES BENEFICIADES

Les espècies objectiu del projecte són quatre espècies de peixos migradors (anàdroms) de la conca del Riu Ebre:

esturio_comu


Esturió europeu
(Acipenser sturio)


logo_pdf

anguila


Anguila
(Anguilla anguilla)


logo_pdf

saboga


Saboga
(Alosa fallax)


logo_pdf

llamprea


Llamprea
(Petromizon marinus)


logo_pdf

© Imatges cedides per Toni Llobet

Tot i així, algun altre peix anàdrom – que té el seu cercle vital entre el mar i les aigües continentals – també es beneficiarà d’aquest projecte, o els musclos de riu com ara la nàiade auriculada.