ZONES D’ACTUACIÓmapa_zonesdactuacio

L’Ebre, el riu més gran de la Península Ibèrica en termes de volum (18.217 HM3/any), banya una sisena part de la superfície de la península ibèrica (88.835 km2) i forma el quart delta més gran de la Mediterrània (350km2). Destaca el gran valor que ha tingut per la humanitat per la seva disponibilitat d’aigua dolça i terrenys fèrtils, i la gran riquesa tant en la seva flora (amb taxons amenaçats com ara el Limonium densissimum i el Limonium giberti) com en la seva fauna ictiològica (amb espècies endèmiques com el fartet i el samaruc) i ornitològica (amb més de 56.000 parelles nidificants d’aus limícoles, ardeids, anàtides, làrids, etc…).

En concret, l’àmbit del projecte és el tram inferior del riu Ebre, (des de Flix a la desembocadura), el Delta de l’Ebre i la costa marina del Delta.

Les zones d’actuació principals són:

assut_xerta


Assut de Xerta

resclosa_asco


Resclosa d’Ascó

presa_flix_final


Presa de Flix

SUPERFÍCIE TOTAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 48,687.000 ha


Figures de protecció:

EUROPEES

SPA X NATURA 2000 Codi : ES0000020
pSCI X NATURA 2000 Codi : ES0000020

NACIONALS I REGIONALS

EIN i Reserva natural de fauna salvatge de la ribera de l’Ebre a Flix
EIN i Reserva natural de fauna salvatge de les Illes de l’Ebre
Riberes i Illes de l’Ebre. Codi Natura 2000: ES5140010.
Parc Natural del Delta de l’Ebre, inclou 23 hàbitats d’Interès Comunitari, 13 hàbitats aquàtics i un d’interès Prioritari, i 89 espècies protegides: 4 d’amfibis/rèptils, 75 d’ocells, 5 de mamífers i 1 de plantes.
ZEPA. “Zona de Especial Protección para las Aves Delta de l’Ebre
Zona Humida d’Importància Internacional d’acord amb la Convenció Ramsar de 1992.
Carta Europea de Turisme Sostenible
Des de Maig 2013, Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera.