El tram final de l’Ebre presenta un bon estat ecològic el 2020, tot i que encara té algunes assignatures pendents

La memòria de SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE 2020, elaborada anualment pel Centre d’Estudis dels rius Mediterranis – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya des del 2014, es fa en el marc del “Projecte LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237): Recuperació dels […]